При обработването на лични данни Tech Hire спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“). Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства. Категории лични данни, които ще се обработват Услугите, които предоставя сайтът, предполагат предоставяне на Лични данни, като например автобиографията, която съдържа информация за физическа идентичност (име, адрес, телефон, e-mail), професионален опит и образование (вид на образованието, квалификации, курсове, сертификати, предишни работодатели и длъжности) и друга информация. Данните, чрез които се формират биографиите на кандидати за работа в Techhire.bg, се съхраняват в базата данни на сайта. Целта за събирането, обработка и съхранение на тези данни,е за предоставяне на услуги за подбор на кадри от Techhire.bg и става след изрично дадено съгласие от страна на субекта на данни. Доколкото тези данни са Лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и по отношение на тези лични данни, Techhire.bg е Администратор на лични данни и само Администратор на лични данни. Работодателите могат да решат да събират, съхраняват и обработват данни от биографии, свързани с тяхна обява в Techhire.bg, извън платформата, но това автоматично ги прави Администратори на лични данни по отношение на тези събрани, съхранявани или обработвани данни от кандидатурите извън Techhire.bg, където следва да спазват изискванията на Регламента. Съхраняване на Ваши файлове Вие имате възможност да съхранявате Ваши файлове (външни автобиографии/CV-та или други документи), които да използвате при кандидатстване. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да съхранявате във Вашия акаунт и да изпращате към Работодателите. Услугите на Tech Hire и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Сайта към Работодатели, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и/или чувствителни данни (виж Специални категории/чувствителни данни). Цели на обработване Целта на събирането и обработването на данни е предлагането на услугата на сайта Techhire.bg, а именно търсенето и предлагането на работа. Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, електронна поща. УниНотес ООД- София, под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по уеб сайта, Techhire.bg. Категории получатели на данните Функцията на Techhire.bg е информационна платформа, която позволява агенции за заетост, работодатели и други подобни лица, да виждат автобиографията, ако субектът на лични данни е поискал да ги предостави (чрез кандидатстване). След предоставянето на автобиографията към упоменатите по горе получатели на данните, те могат да бъдат копирани, събирани и използвани от тези трети лица, които стават администратори на получените от Вас лични данни. Всякакви искания, относно изпратените към работодатели лични данни, може да ги отнасяте директно към тях. Информация за правата на субекта на данни Techhire.bg ви осигурява непрекъснат 24 часов достъп до Вашия акаунт, освен в случаите на техническа неизправност. Чрез достъпа до Вашия акаунт, Вие имате право на проверка, промяна или изтриване на предоставената от Вас информация (както в профила, така и по подадените кандидатури към работодатели). Имате възможност и да се откажете от съгласието за обработване на данните Ви, чрез закриване на акаунта Ви, (което ще доведе до невъзможност за използване услугата на сайта). Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, което се основава на задача от обществен интерес, упражняване на официално правомощие или на легитимен интерес. Задължително ли е предоставянето на лични данни Задължителната информация, за да се регистрирате е име и e-mail. Предоставянето на личните Ви данни в останалата функционална част на сайта, е напълно доброволно по Ваше желание. Физическото лице търсещо работа самостоятелно преценява, дали и какви данни за себе си да предостави. Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги. Можем да позволим на трети страни, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт. Контрол на бисквитите в браузъра В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org. Дали данните ще се предоставят на трета държава извън ЕС Когато вие изпратите вашето CV на трети лица (български и чуждестранни работодатели, фирми посредници и др.), има вероятност да ги предоставяте в държава извън ЕС, за което трябва да бъдете надлежно уведомени в самата обява на работодателя. Сигурност от страна на Techhire.bg Предоставените ни данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване. „УниНотес” ООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, в който сте регистрирани, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с Вас. „УниНотес” ООД няма право да продава или търгува с Вашите лични данни. Служителите на „УниНотес” ООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. „УниНотес” ООД се води от политиката за защита на личните данни, която е представена в Комисията за защита на лични данни и се ръководи стриктно от нея, при съхранение на личните данни, получени от регистрирани потребители.

I agree Our site uses Cookies. You can remove all cookies at any time from your browser.